Interesați-vă
chiar acum!

Declarație de protecție a datelor

Informații despre colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
Apreciem încrederea dumneavoastră și acordăm cea mai mare atenție, aplicând cele mai înalte standarde de securitate pentru a vă proteja datele personale împotriva accesului neautorizat. Diligența și transparența sunt baza unei cooperări de încredere cu clienții noștri. Prin urmare, vă informăm despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră și despre cum vă puteți exercita drepturile conferite conform Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR).

1. Identitatea și datele de contact ale operatorului

Operatorul este:
Tchibo Coffee Service GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
E-mail: kontakt@tchibo-coffeeservice.de

2.  Cum puteți contacta responsabilul cu protecția datelor?

Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la:
datenschutz@tchibo-coffeeservice.de

3. Care dintre datele dumneavoastră cu caracter personal le folosim?

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal în contextul solicitărilor de contact și de servicii cu privire la produsele și serviciile noastre.
În plus, stocăm date suplimentare pentru a îmbunătăți continuu oferta noastră pentru dumneavoastră. În plus, colectăm automat informații în fișierele jurnal ale serverului pe care ni le transmite browserul dumneavoastră. Acestea sunt:
– Solicitare (numele fișierului solicitat)
– tipul/versiunea browserului
– Sistemul de operare utilizat
– Rezoluția internă a ferestrei browserului
– rezoluția ecranului
– Activare Javascript
– Activare/dezactivare Java
– Activare/dezactivare cookie-uri
– Adâncimea de culoare
– Adresa URL de referință (pagina vizitată anterior)
– Numele de gazdă al computerului care accesează (adresa IP)
– Ora solicitării serverului
Nu se stochează date cu caracter personal care pot duce la identificarea utilizatorului. Aceste date nu sunt corelate cu alte surse de date. Adresa dumneavoastră IP va fi ștearsă imediat după vizita dumneavoastră.
Dacă aveți opțiunea de a introduce date cu caracter personal pe site-ul nostru web, vă rugăm să verificați personal ce date doriți să ne dezvăluiți. Avem nevoie de câmpurile obligatorii marcate ca atare pentru a procesa cererea respectivă sau comanda dumneavoastră. Orice date suplimentare colectate sunt oferite voluntar și vor fi folosite pentru a optimiza oferta noastră de servicii și, dacă este necesar, în scopuri statistice.
Colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal:
– Nume, prenume
– adresă
– date de contact (telefon, adresa de e-mail)

4. Din ce surse provin datele?

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care le primim de la clienții noștri.

5. În ce scopuri prelucrăm datele dumneavoastră și pe ce temei juridic?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în special în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și Legea federală privind protecția datelor (BDSG), precum și cu toate celelalte legi relevante.

5.1 Pe baza consimțământului dvs. (Art. 6 (1) lit.a GDPR)

Dacă ne-ați dat consimțământul în mod voluntar pentru colectarea, prelucrarea sau transmiterea anumitor date cu caracter personal, atunci acest consimțământ formează baza legală pentru prelucrarea acestor date.
În următoarele cazuri, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza consimțământului dat de dumneavoastră:
– Solicitări de contact și servicii
– Urmărirea activității utilizatorilor pe site-urile web pentru analiza utilizării și în scopuri de marketing.

5.2 Pentru executarea unui contract sau încheierea unui contract (Art. 6 (1) lit.b DSGVO)

În cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru implementarea măsurilor pre-contractuale, care se realizează ca răspuns la solicitarea dumneavoastră, temeiul legal este art. 6 (1) lit. b din GDPR.

5.3 În baza unui interes legitim (Art. 6 (1) lit.f din GDPR)

În anumite cazuri, prelucrăm datele dumneavoastră pentru a proteja un interes legitim al nostru sau al terților:
– Răspunsuri la întrebări

6. Cui îi sunt transmise datele dumneavoastră?

Tchibo Coffee Service se abține de la transmiterea în scop comercial a datelor dumneavoastră (vânzare, închiriere) către terți și nu face schimb de adrese.

Transmitem datele dumneavoastră către parteneri de afaceri sau furnizori externi de servicii
– În măsura în care acest lucru este necesar pentru funcționarea site-ului web
– Pentru a răspunde la întrebările dvs.
– Doar dacă partenerul se angajează să respecte standardele noastre de protecție a datelor

Furnizori externi de servicii:
– Furnizori de servicii IT (de exemplu, furnizori de servicii de întreținere, furnizori de servicii de găzduire)
– distribuitori autorizați
– Furnizori de servicii de găzduire web

Solicitarea legată de produs poate fi transmisă distribuitorilor/dealerilor autorizați responsabili pentru zona dumneavoastră pentru procesarea ulterioară a cererii dumneavoastră.

7. Transfer de date către țări terțe

Subliniem importanța prelucrării datelor dumneavoastră în UE/SEE. Cu toate acestea, este posibil să folosim furnizori de servicii care prelucrează date în afara UE/SEE. În aceste cazuri, ne asigurăm că la destinatar este stabilit un nivel adecvat de protecție a datelor, comparabil cu standardele din UE, înainte de a transfera datele dumneavoastră cu caracter personal. Acest lucru poate fi realizat, de exemplu, prin clauze contractuale standard („SCC”) sau reguli corporative obligatorii („BCR”) sau prin acorduri speciale la a căror reglementări poate fi supusă compania.

8. Cât timp vor fi stocate datele dumneavoastră

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau blocate de îndată ce scopul stocării lor nu se mai aplică. De asemenea, stocarea poate avea loc dacă acest lucru a fost prevăzut de legiuitorul european sau național în reglementările, legile sau alte reglementări ale Uniunii cărora le este supus partea responsabilă. Datele vor fi, de asemenea, blocate sau șterse în cazul în care expiră o perioadă de stocare prevăzută de standardele menționate mai sus, cu excepția cazului în care este nevoie de o stocare ulterioară a datelor pentru încheierea sau executarea unui contract.

Ce drepturi aveți în ceea ce privește Prelucrarea Datelor dumneavoastră?

Vom fi bucuroși să vă oferim informații cu privire la faptul dacă sunt prelucrate date cu caracter personal care vă privesc; dacă acesta este cazul, aveți dreptul la informații despre aceste date cu caracter personal și la informațiile enumerate în detaliu la art. 15 din GDPR. În plus, aveți dreptul la rectificare (Art. 16 din GDPR), dreptul la restricționarea prelucrării (Art. 18 din GDPR), dreptul la ștergere (Art. 17 din GDPR) și dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20 din GDPR). ) în condițiile legale respective.

9. Ce drept aveți în cazul prelucrării datelor în baza interesului dumneavoastră legitim sau a interesului public?

În temeiul art. 21 (1) din GDPR, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, care se realizează în baza art. 6(1) lit. e din GDPR (prelucrarea datelor în interes public) sau în baza art. 6 (1) lit. f din GDPR (prelucrarea datelor în scopul apărării unui interes legitim).

Vă puteți retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Vă rugăm să rețineți că revocarea este valabilă doar pentru viitor.

Fără a aduce atingere acestor drepturi și a posibilității de a solicita orice alte căi de atac administrative sau judiciare, vă puteți exercita oricând dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru de reședință, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc încalcă legea privind protecția datelor (Articolul 77 din GDPR).

10. Exercitarea drepturilor dumneavoastră

Pentru a vă exercita drepturile, puteți contacta operatorul de date sau responsabilul cu protecția datelor la datele de contact furnizate sau puteți contacta serviciul de relații cu clienții: kontakt@tchibo-coffeeservice.de. Vom procesa cererile dumneavoastră cu promptitudine și în conformitate cu cerințele legale, și vă vom informa cu privire la măsurile pe care le-am luat.

11. Există o obligație de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal?

Pentru întrebări despre produse și servicii, nu există nicio obligație de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția câmpurilor obligatorii din formularul de contact, de care avem nevoie pentru a procesa cererea dumneavoastră și pentru a vă contacta personal. Pentru a încheia un contract, trebuie să ne furnizați datele cu caracter personal care sunt necesare pentru executarea contractului sau pe care trebuie să le colectăm din cauza cerințelor legale. Dacă nu ne furnizați datele solicitate, este posibil să nu putem să executăm și să procesăm contractul sau solicitarea dumneavoastră.

12. Colectarea și prelucrarea datelor pe site-ul nostru web

În cele ce urmează, vă informăm despre colectarea datelor cu caracter personal atunci când utilizați site-ul nostru. Datele cu caracter personal sunt toate datele care pot fi legate de dvs. personal, de exemplu, numele, adresa, adresele de e-mail, comportamentul utilizatorului. Am luat o mulțime de măsuri de precauție tehnice și operaționale pentru a vă proteja datele împotriva manipulării accidentale sau intenționate, pierderii, distrugerii sau accesului de către persoane neautorizate. Procedurile noastre de securitate sunt revizuite în mod regulat și adaptate la progresul tehnologic.

12.1 Cookie-uri

Cookie-urile sunt date care sunt stocate pe computerul dumneavoastră de către un site web pe care îl vizitați și permit recunoașterea browserului dumneavoastră. Prin intermediul cookie-urilor, informațiile sunt transmise site-ului care setează cookie-ul. Cookie-urile pot stoca diverse informații, cum ar fi setarea dvs. de limbă, durata vizitei dvs. pe site-ul nostru web sau vizitele dvs. Acest lucru vă scutește, de exemplu, de reintroducerea datelor solicitate în formular de fiecare dată când utilizați site-ul. Informațiile stocate în cookie-uri pot fi folosite și pentru a recunoaște preferințele și pentru a adapta conținutul în funcție de domeniile de interes.
Există diferite tipuri de cookie-uri: cookie-urile de sesiune sunt seturi de date care sunt păstrate doar temporar în memorie și sunt șterse atunci când închideți browserul. Cookie-urile permanente sau persistente sunt șterse automat după o durată predeterminată, care poate varia în funcție de cookie. Informațiile pot fi stocate și în fișiere text pe computerul dumneavoastră cu acest tip de cookie. Cu toate acestea, puteți șterge aceste cookie-uri oricând prin setările browserului dvs.
Cookie-urile primare sunt setate de site-ul web pe care îl vizitați în prezent. Numai acel site web are permisiunea de a citi informații din aceste cookie-uri. Cookie-urile de la terți sunt setate de organizații care nu operează site-ul web pe care îl vizitați. De exemplu, aceste cookie-uri sunt folosite de companiile de marketing.
Temeiul legal pentru o posibilă prelucrare a datelor cu caracter personal folosind cookie-uri și perioada de stocare a acestora poate fi diferit. În măsura în care ne-ați dat consimțământul dumneavoastră, temeiul legal este Art.6 (1) lit.a din GDPR. În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe interesele noastre legitime primordiale, temeiul legal este Art.6 (1) lit.f din GDPR. Scopul declarat corespunde așadar interesului nostru legitim.
Folosim cookie-uri pentru a asigura funcționarea corectă a site-ului web, pentru a oferi funcții de bază, pentru măsurarea intervalului și – cu acordul dvs. – pentru a ne adapta serviciile la domeniile de interes preferate.
Cookie-urile utilizate pe acest site web sunt:
[Name]: [persistent/session] [first-party/third-party provider] [purpose] [storage period].
Example 1: _ga: Persistent third-party cookie for the purpose of distinguishing users in the context of tracking by Google Analytics. The storage period is 12 months.
Example2:

Puteți șterge în orice moment cookie-urile deja stocate pe dispozitivul dvs. terminal. Dacă doriți să împiedicați stocarea cookie-urilor, puteți face acest lucru prin setările din browserul dvs. de internet. Alternativ, puteți instala și așa-numitele blocante de reclame (ad blockers). Vă rugăm să rețineți că funcțiile individuale ale site-ului nostru web pot să nu funcționeze dacă ați dezactivat utilizarea cookie-urilor.
When calling up our website, all users of our website are also informed by an info banner about our use of cookies and referred to this data protection notice. As a user, you will also be asked for your consent to the use of certain cookies, in particular for the personalization of services and for marketing measures. Once you have given your consent, you can revoke it at any time with future effect by…[Description of the revocation option; example: by calling up the cookie administration via the following link and unchecking the box next to the processing to which you had consented].
Pe lângă opțiunile menționate mai sus de a vă opune cookie-urilor și instrumentelor individuale utilizate de noi, puteți, de asemenea, să dezactivați opțiunea de a stoca cookie-uri în setările de sistem ale browserului dumneavoastră în orice moment și să ștergeți cookie-urile existente. În plus, vă puteți gestiona preferințele legate de publicitatea bazată pe utilizare sau pe interese pentru mai mulți furnizori terți care gestionează datele de utilizare în numele operatorilor de site-uri web pentru afișarea și analiza publicității bazate pe interese pe următoarea platformă și puteți să dezactivați sau să activați fie toți furnizorii, fie anumiți furnizori: https://www.youronlinechoices.com/ro/optiunile-mele.

12.2 Google Analytics

Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”). Google Analytics folosește „cookie-uri”, care sunt fișiere text plasate pe computerul dumneavoastră, pentru a ajuta site-ul web să analizeze modul în care utilizatorii folosesc site-ul. Informațiile generate de cookie despre utilizarea de către dvs. a acestui site web sunt transmise de obicei către un server Google din SUA și stocate acolo. În cazul în care pe acest site web este activată anonimizarea adresei IP, adresa dumneavoastră IP va fi totuși trunchiată în prealabil de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care sunt părți contractante la Acordul privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale adresa IP completă va fi transmisă unui server Google din SUA și scurtată acolo. În numele operatorului acestui site web, Google va folosi aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, al întocmirii de rapoarte privind activitatea site-ului web și al furnizării altor servicii legate de activitatea site-ului web și utilizarea internetului către operatorul site-ului web. Adresa IP transmisă de browserul dumneavoastră ca parte a Google Analytics nu va fi corelată cu alte date de la Google.
Temeiul legal pentru această prelucrare a datelor este consimțământul dumneavoastră în conformitate cu Art.6 (1) lit.a din GDPR.
Puteți refuza utilizarea cookie-urilor selectând setările corespunzătoare în browser-ul dvs., totuși vă rugăm să rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site web. De asemenea, puteți împiedica colectarea datelor generate de cookie și legate de utilizarea de către dvs. a site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea pluginului pentru browser disponibil la următorul link.
Puteți împiedica colectarea de către Google Analytics făcând clic pe următorul link. Va fi setat un cookie de renunțare care împiedică colectarea viitoare a datelor dvs. atunci când vizitați acest site web:
Faceți clic aici pentru a fi exclus din măsurarea Google Analytics.  Dezactivați Google Analytics
Termenii de utilizare și informațiile privind protecția datelor pot fi găsite la http://www.google.com/analytics/terms/de.html
sau la https://www.google.de/intl/de/policies/. Dorim să subliniem că pe acest site Google Analytics a fost extins prin anonimizarea adresei IP pentru a „asigura colectarea mascată a adreselor IP (așa-numita mascare IP).

12.3 Cloudflare

Pentru a ne proteja împotriva atacurilor, a boților dăunători, precum și pentru a ne îmbunătăți performanța, folosim pentru site-ul nostru serviciile partenerului nostru tehnologic CloudFlare Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107 SUA. Toate datele către și de la acest server sunt transmise prin CDN-ul Cloudflare (“Content Delivery Network”). Cloudflare oferă servicii de securitate pe Internet și servicii distribuite de DNS (servere de nume de domeniu) care acționează ca proxy inverse pentru site-urile web.
Cloudflare colectează date statistice despre vizitele pe acest site web. Datele de acces includ: numele site-ului web accesat, fișierul, data și ora accesării, cantitatea de date transferate, notificarea accesării cu succes, tipul de browser împreună cu versiunea, sistemul de operare al utilizatorului, adresa URL de referință (pagina vizitată anterior), adresa IP și furnizorul solicitant. Cloudflare folosește datele de jurnal pentru evaluări statistice în scopul funcționării, securității și optimizării propriei oferte.
Folosirea Cloudflare este în interesul unei utilizări sigure a prezenței noastre pe internet și al apărării împotriva atacurilor dăunătoare din exterior. Acesta reprezintă un interes legitim în sensul art. 6(1) lit. f din GDPR.
Când un cont de client este șters, datele sunt șterse de pe servere. În plus, aveți opțiunea de a curăța datele din cache în orice moment. Fișierele jurnal sunt păstrate până la 7 zile.
Mai multe informații despre prelucrarea datelor de către furnizor, în special despre protecția datelor și securitatea datelor, pot fi găsite la: https://www.cloudflare.com/security-policy/.

12.4 Google Optimize

În scopul designului orientat către cerere și al optimizării continue a site-urilor noastre web, folosim serviciul de analiză Google Optimize, un serviciu de analiză web al Google Inc. (denumit în continuare „Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA – și parte din Google Analytics. Google setează un cookie pentru a permite analiza vizualizărilor și activității paginii de către dvs. Informațiile generate de modulul cookie cu privire la utilizarea de către dvs. a paginilor noastre web, cum ar fi:
– comportamentul dvs. de utilizator pe site-urile noastre web,
– tipul/versiunea browserului,
– sistemul de operare utilizat,
– adresa URL de referință (pagina vizitată anterior),
– numele de gazdă al computerului care accesează (adresa IP) și
– ora solicitării serverului,
sunt transmise către un server Google din SUA și stocate acolo.
În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe interesele noastre legitime primordiale, temeiul legal este Art.6 (1) lit.f din GDPR. Scopul declarat corespunde așadar interesului nostru legitim.
Puteți preveni instalarea cookie-ului în prealabil setând software-ul browserului în mod corespunzător sau vă puteți opune acestei prelucrări prin ștergerea cookie-urilor din setările browserului dumneavoastră. Sub următorul link veți găsi informații mai detaliate despre politica de confidențialitate a Google.

12.5 Remarketing AdWords/Urmărirea conversiilor AdWords

Site-ul nostru web utilizează serviciul Google AdWords. Google AdWords este un program de publicitate online al Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Pe de o parte, folosim funcția de remarketing din cadrul serviciului Google AdWords. Cu funcția de remarketing, putem prezenta utilizatorilor site-ului nostru reclame bazate pe interesele acestora pe alte site-uri web din cadrul rețelei de display Google (pe Google, pe așa-numitul „Google Ads” sau pe alte site-uri web). În acest scop, se analizează interacțiunea utilizatorilor de pe site-ul nostru, de exemplu ofertele de care a fost interesat utilizatorul, pentru a putea afișa reclame direcționate utilizatorilor pe alte site-uri chiar și după ce au vizitat site-ul nostru. În acest scop, Google stochează un cookie în browserele utilizatorilor care vizitează anumite servicii sau site-uri Google din rețeaua de display Google. Acest cookie este folosit pentru a înregistra vizitele acestor utilizatori. Acest cookie este folosit pentru a identifica în mod unic un browser web pe un anumit computer și nu pentru a identifica o persoană; datele cu caracter personal nu sunt stocate.
În plus, folosim așa-numita urmărire a conversiilor în contextul utilizării serviciului Google AdWords. Când faceți clic pe un anunț plasat de Google, un cookie pentru urmărirea conversiilor este stocat pe computerul dvs./dispozitivul final. Acest cookie își pierde valabilitatea după 30 de zile, nu conține date cu caracter personal și, prin urmare, nu este utilizat pentru identificarea personală. Informațiile obținute cu ajutorul cookie-ului de conversie sunt folosite pentru a crea statistici de conversie pentru clienții AdWords care au optat pentru urmărirea conversiilor.
Temeiul legal pentru această prelucrare a datelor este consimțământul dumneavoastră în conformitate cu Art.6 (1) lit.a din GDPR.

Renunțare: Puteți renunța la utilizarea cookie-urilor de către Google pentru reclamele bazate pe interese, accesând linkul de mai jos și descărcând și instalând plugin-ul furnizat acolo pentru browser-ul dvs.: www.google.com/settings/ads/plugin. De asemenea, puteți utiliza opțiunile de setări de publicitate Google la următorul link: http://www.google.com/settings/ads/. Puteți vedea mai multe informații despre Google Adwords Remarketing și Urmărirea conversiilor, precum și politica de confidențialitate Google la: http://www.google.com/privacy/ads/.

12.6 Facebook Website Custom Audience

Site-ul nostru web folosește tehnologia de retargeting „Website Custom Audience” (Audiențe personalizate) a rețelei sociale Facebook (Facebook Ireland Ltd. Hanover Ranch, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlanda) și ne permite să arătăm vizitatorilor site-ului nostru web, care și-au arătat deja interesul pentru magazinul nostru și produsele noastre și sunt membri Facebook, inclusiv pe Facebook, prin intermediul rețelei publicitare Facebook, reclamele relevante și ofertele pe care le avem pentru ei. În acest scop, pe site-urile noastre web sunt integrați așa-numiții pixeli de retargeting Facebook, care îi permit Facebook să vă înregistreze ca vizitator al site-urilor noastre folosind un pseudonim și să utilizeze datele ca bază pentru reclamele noastre Facebook pe Facebook. Nu sunt colectate sau stocate datele dvs. cu caracter personal și, prin urmare, nu vă putem identifica. Facebook nu corelează datele colectate prin intermediul pixelului de retargeting cu datele utilizatorului stocate despre dvs. pe Facebook. Dorim să subliniem că procedura de urmărire menționată mai sus permite Facebook să identifice un utilizator prin intermediul a numeroase site-uri web. Renunțare: Vă puteți opune utilizării pe viitor a funcției „Facebook Custom Audience” prin accesarea adreselor https://www.facebook.com/settings/?tab=ads și https://www.youronlinechoices.com/ro/optiunile-mele. Pentru mai multe informații despre protecția datelor și opțiunile dvs. de setări în acest sens, vă rugăm să vizitați https://www.facebook.com/settings/?tab=ads și https://www.facebook.com/about/privacy/.

12.7 Bing Ads / Urmărirea conversiilor Bing și retargeting

Dacă ați ajuns la site-ul nostru prin intermediul reclamelor de la Bing (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SUA), un motor de căutare de la Microsoft, Bing setează cookie-uri pe dispozitivul dvs. final și putem recunoaște dacă cineva a făcut clic pe un anunț, a fost redirecționat către site-ul nostru web și a accesat o pagină țintă determinată anterior sau a efectuat o acțiune. Aflăm doar numărul total de utilizatori care au dat clic pe un astfel de anunț și apoi au fost redirecționați către pagina țintă. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a identifica în mod unic un browser web pe un anumit computer și nu pentru a identifica o persoană; datele personale nu sunt stocate de noi sau de furnizorii terți în cadrul procesului.
Folosim funcția de remarketing a Bing. Funcția de remarketing ne permite să prezentăm utilizatorilor site-ului nostru reclame bazate pe interesele lor pe paginile cu rezultatele căutării ale motoarelor de căutare Bing și Yahoo! În acest scop, Bing stochează un cookie în browserele utilizatorilor. Acest cookie este folosit pentru a înregistra vizitele acestor utilizatori. Acest cookie este folosit pentru a identifica în mod unic un browser web pe un anumit computer și nu pentru a identifica o persoană; datele cu caracter personal nu sunt stocate. Temeiul legal pentru această prelucrare a datelor este consimțământul dumneavoastră în conformitate cu Art.6 (1) lit.a din GDPR. Renunțare: Vă puteți opune oricând utilizării acestor module cookie de publicitate terță parte cu efect în viitor la Bing, după cum urmează: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out unde puteți să vă declarați opunerea. Mai multe informații despre protecția datelor și cookie-urile utilizate de Microsoft și Bing Ads pot fi găsite aici: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

12.8. reCaptcha

Utilizăm codul reCaptcha pe site-urile noastre web. reCaptcha este o ofertă de la Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA. Entitatea responsabilă pentru utilizatorii din UE/SEE și Elveția este Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda.
ReCaptcha are rolul de a împiedica introducerile automate abuzive de date în formularele online și, prin urmare, de a proteja sistemele tehnice ale gazdei. Acesta verifică dacă acțiunile pe site-ul nostru sunt efectuate de o ființă umană și nu printr-un program automat și, prin urmare, protejează site-ul împotriva abuzurilor și a atacurilor de tip spam.
Când accesați una dintre paginile noastre web în care este integrat reCaptcha, se stabilește o conexiune la serverele Google. Este setat un cookie reCaptcha. Adresa dumneavoastră IP este transmisă către Google.
În plus, reCaptcha colectează următoarele date prin „amprentare”:
– plugin-urile utilizate pentru browser
– cookie-urile setate de Google în ultimele 6 luni
– numărul de clicuri și mișcări ale mouse-ului pe care le-ați făcut pe acest ecran
– Informații CSS pentru pagina pe care o vizualizați
– obiecte Javascript
– data
– limba browserului
Puteți refuza utilizarea cookie-urilor și „amprentarea” selectând setările tehnice corespunzătoare în browser-ul dvs., totuși vă rugăm să rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site web.
În măsura în care datele sunt prelucrate în afara SEE, unde nu există un nivel de protecție a datelor corespunzător standardului european, am încheiat clauze contractuale standard UE cu furnizorul de servicii pentru a stabili un nivel sigur de protecție a datelor.
Politica de confidențialitate și termenii de utilizare ai Google pot fi găsite aici: https://www.google.com/policies/privacy/ și aici: https://policies.google.com/terms.
Colectarea și stocarea datelor se bazează pe interesul nostru legitim conform art. 6 (1) lit. f din GDPR. Interesele noastre legitime constau în scopurile menționate mai sus.

12.9 Google Floodlight

Site-ul nostru web folosește instrumentul de marketing online Campaign Manager de la Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA. Partea responsabilă pentru utilizatorii din UE/SEE și Elveția este Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda.
Campaign Manager utilizează module cookie pentru a difuza reclame relevante pentru utilizatori, pentru a îmbunătăți rapoartele de performanță a campaniei sau pentru a împiedica un utilizator să vadă aceleași reclame de mai multe ori. Prin intermediul unui ID de modul cookie, Google înregistrează ce reclame sunt difuzate în ce browser și poate împiedica astfel afișarea lor de mai multe ori. În plus, Campaign Manager poate folosi ID-uri de modul cookie pentru a înregistra așa-numitele conversii care sunt legate de solicitările de reclame. Acesta este cazul, de exemplu, atunci când un utilizator vede o reclamă Campaign Manager și mai târziu utilizează același browser pentru a vizita site-ul web al agentului de publicitate și pentru a face o achiziție. Potrivit Google, modulele cookie Campaign Manager nu conțin informații personale. ID-ul cookie-ului sau ID-ul smartphone-ului este legat de browser, așa că dacă utilizați mai multe dispozitive, de exemplu, telefon, tabletă și două browsere diferite pe un laptop, fiecare dispozitiv sau browser este identificat separat. Datorită instrumentelor de marketing utilizate, browserul dumneavoastră stabilește automat o conexiune directă cu serverul Google. Nu avem nicio influență asupra sferei și utilizării ulterioare a datelor colectate de Google prin utilizarea acestui instrument și, prin urmare, vă informăm în funcție de nivelul nostru de cunoștințe. Prin integrarea Campaign Manager, Google primește informații că ați accesat partea relevantă a site-ului nostru web sau ați făcut clic pe o reclamă de la noi. Dacă sunteți înregistrat la un serviciu Google, Google poate atribui vizita contului dvs. Chiar dacă nu sunteți înregistrat la Google sau nu v-ați autentificat, există posibilitatea ca furnizorul să învețe adresa dvs. IP și să o stocheze.
În plus, pixelul Floodlight utilizat ne permite să înțelegem dacă efectuați anumite acțiuni pe site-ul nostru web după ce ați accesat sau ați făcut clic pe unul dintre anunțurile noastre afișate/video pe Google sau pe o altă platformă prin Campaign Manager (așa-numita urmărire a conversiilor). Campaign Manager folosește acest pixel pentru a înțelege conținutul cu care ați interacționat pe site-urile noastre web, pentru a vă trimite ulterior publicitate direcționată.
În măsura în care datele sunt prelucrate în afara SEE, unde nu există un nivel de protecție a datelor corespunzător standardului european, am încheiat clauze contractuale standard UE cu furnizorul de servicii pentru a stabili un nivel sigur de protecție a datelor.
Pentru informații suplimentare despre protecția datelor la Google în general, accesați: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Colectarea și stocarea datelor are loc numai după acordul explicit conform art. 6 (1) lit. a din GDPR. Acesta poate fi revocat în orice moment cu efect în viitor prin modificarea setărilor cookie-urilor de pe site-ul nostru.

12.10 Google Web Fonts

Pentru afișarea uniformă a fonturilor pe site-ul nostru web, folosim fonturi web de la Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA. Partea responsabilă pentru utilizatorii din UE/SEE și Elveția este Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda.
Când accesați site-ul nostru web, datele necesare sunt încărcate în memoria cache a browserului dumneavoastră pentru a afișa corect textele și fonturile. Acest lucru necesită o conexiune la serverele Google și poate duce la transmiterea de date personale, în special adresa IP, către Google LLC, serverele din SUA. Fonturile web Google sunt transferate în memoria cache a browserului dvs. pentru a evita încărcările multiple. Dacă browserul dumneavoastră nu acceptă fonturi web sau împiedică accesul, computerul dumneavoastră va utiliza un font standard.
În măsura în care datele sunt prelucrate în afara SEE, unde nu există un nivel de protecție a datelor corespunzător standardului european, am încheiat clauze contractuale standard UE cu furnizorul de servicii pentru a stabili un nivel sigur de protecție a datelor.

Mai multe informații despre Google Web Fonts pot fi găsite la https://developers.google.com/fonts/faq și în politica de confidențialitate Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
Colectarea și stocarea datelor are loc numai după acordul explicit conform art. 6 (1) lit. a din GDPR. Acesta poate fi revocat în orice moment cu efect pe viitor.

Data versiunii: 25 octombrie 2021